Matthew Mayfield - Fire Escape

вторник, 22 ноември 2011 г.

| 9 коментара
I'm on a fire escape
Where you said to wait
And I did, yes I did
Oh, I heard the cold winds say:
"You're a fool to stay"
But I did, yes I did
 

Това е местенце, където музикални фантазии ще се вихрят в различни галактики от звуци, обединени в жанрове и предпочитания.

Followers

Blog Archive

Music hunters

 

Десетата муза